Print

Biedri

 

Latvijas Nacionālās Ģeotermālās Asociācijas biedri ir:

Aivars Cers, Dr.sc.ing.

Astrīds Freimanis, Dr.geol.h.c., LZA goda doktors

Juris Golunovs

Andris Krēsliņš, Dr.habil.sc.ing.

Anatolijs Borodiņecs, Dr.sc.ing.

Māris Ķipsts

Maija Rubīna, Dr.sc.ing.

Inga Gavena

Jeļena Pšeņičnaja

Māris Kaufmanis

Māris Lilienfelds

Roberts Dambergs

Kaspars Ķipsts

Māris Vītols

Uldis Jansons

Jānis Nagla