Print

Jaunumi

 

01-08-2014 - REA diskusiju seminārs par siltumsūkņu izmantošanu ēku energoapgādē

 

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2014.gada 8.augustā sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA) notiks diskusija: „Siltumsūkņu izmantošana ēku energoapgādē”.

Siltumsūkņi ļauj efektīvi pārveidot apkārtējā vidē – gaisā, ūdenī, gruntī – esošo zema potenciāla atjaunojamo enerģiju tā, lai tā būtu izmantojama ēku siltuma un aukstuma apgādē. Uzbūvēto un projektējamo siltumsūkņu sistēmu tehniskie risinājumi kļūst arvien dažādāki. Par dažiem no tiem ir gatavi savā pieredzē padalīties nozares speciālisti. Diskusijas tēma ir aktuāla arī 2010.gada Ēku energoefektivitātes direktīvas (pārstrādāta versija) ieviešanas sakarā, jo minētajā direktīvā ir noteikts, ka jaunbūvējamām un energoefektīvi renovētām ēkām nelielais nepieciešamās enerģijas daudzums būs jānodrošina ar atjaunojamo enerģiju.

Diskusijas mērķis: paplašināt nozares speciālistu un interesentu informētību.
Diskusijas norises vieta: Rīgā, Rātslaukums 1, 5.stāvā, 511.telpā
Diskusijas laiks: 2014.gada 8.augustā, no plkst.13.00 līdz 15.00

Darba kārtība

Plkst.13.00 "Siltumsūkņu ekspluatācijas pieredze Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu siltumapgādē"
Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūra

Plkst.13.20 "Upju ūdens siltuma potenciāla izmantošana centralizētajā siltuma un aukstuma apgādē”
Edijs Vesperis, AS "Latvenergo"

Plkst. 13.40 "Siltumsūkņu izbūves projektēšana ēku siltuma un aukstuma apgādē, realizēto projektu ekspluatācijas pieredze"
Uldis Jansons, projektētājs

Plkst. 14.00 "Siltumsūkņu izmantošana daudzdzīvokļu ēkās. Nosacījumi un pieredze."
Dr.sc.ing. Dzintars Jaunzems, SIA “RENESCO”, projektu vadītājs

Plkst. 14.20 "Notekūdeņu siltuma atgūšana. Realizētie projekti."
Uldis Strauts, SIA "Menerga Baltic", projektu vadītājs

Plkst. 14.40. – 15.00 Diskusija

 

Interesentu iepriekšējus pieteikumus pieņem pa tālruni: 67012444 vai e-pastu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it