Print

Jaunumi

 

20-03-2012 - Reģionālais ģeotermijas seminārs

 

2012.gada 22.martā Viļņā (Lietuva) notiks starptautiskā projekta GEOELEC reģionālais seminārs, kura mērķauditorija aptver tādas valstis kā Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Ukraina.

Projekts GEOELEC pulcē nozares ekspertus, lai apzinātu Eiropas ģeotermālās enerģijas resursus, kas būtu izmantojami elektroenerģijas ražošanai. Projekta GEOELEC ietvaros ir paredzēts izstrādāt arī divus nozares attīstībai būtiskus dokumentus:
a) Elektrotīklu pieejamības tehniskā atskaite;
b) Risku apdrošināšanas atskaite.

2012.gada 23.martā Viļņā (Lietuva) un 24.martā Klaipēdas (Lietuva) ģeotermālajā siltumcentrālē notiks 8. Lietuvas ģeotermālās asociācijas konferences ”Ģeotermālā enerģija – Atjaunojamās enerģijas likuma ieviešana” pasākumi.

Abu 2012. gada martā Lietuvā notiekošo ģeotermijai veltīto pasākumu darbā būs pārstāvēta arī Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija.

Par ģeotermijai veltītajām aktualitātēm Lietuvā un citviet Eiropā lūdzu skatīt vairāk Eiropas ģeotermālās padomes (European Geothermal Council) 2012.gada marta mēneša elektroniskajā vēstnesī (EGEC newsletter).