Print

Jaunumi

 

29-06-2012 - Ģeotermālās enerģijas izmantošanas apguve Baltijas reģionā

 

Šī gada 22.-23. martā Viļņā notika ģeotermijai veltīti pasākumi. 22.martā notika starptautiskā projekta – GEOELEC - Baltijas valstu seminārs, kas ir viens no septiņiem šī  projekta reģionālajiem semināriem. 23.martā notika Lietuvas ģeotermālās asociācijas (www.geotermijosasociacija.lt) konference. Abos pasākumos citu starpā tika prezentētas aktualitātes Latvijas ģeotermālās enerģētikas attīstībā. GEOELEC projekta dienaskārtību un semināra prezentācijas: EGEC (Eiropas ģeotermālās enerģijas padome), Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva u.c. – skatīt šeit.

Fīlips Dimā (Philippe DUMAS) no EGEC (European Geothermal Energy Council) ieskicēja projekta mērķi: stimulēt bankas un investorus investēt ģeotermālās elektrostacijās sakarā ar to, ka šādu projektu sākotnējās izmaksas (atkarībā no pielietotās tehnoloģijas 4 līdz 7 milj.EUR/MWel) ir augstas un ir nepieciešami 3 – 6 gadi to īstenošanai. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt rīcības plānu ģeotermālās elektroenerģijas ražošanai Eiropā, lai divkāršotu minētās tehnoloģijas ražošanas jaudas jau 2020.gadā.

Darbu programma:
• Ģeotermālās elektrības perspektīvas Eiropā (resursu novērtēšanas protokols, elektrības pieprasījums un pieeja elektrotīkliem saistībā ar vietas izvēli, ģeotermālā potenciāla prognožu izpētes - 2020/2030/2050 – atskaite 2013.gadā)
• Finanšu atbalsta mehānismi ģeotermālās elektroenerģijas avotu projektiem (projektu finansiālā novērtējuma, tostarp, tehniskā dzīves cikla aprēķina datorprogrammas, risku apdrošināšana, Eiropas ģeoloģiskās urbšanas cenrādis un tehniskā urbšanas rokasgrāmata, kā arī prakstiskas atsauces vadlīnijas bankām un investoriem
• Sabiedrisko pakalpojumu regulatora, sociālie un apkārtējās vides aspekti (licenzēšanas procedūras, ģeotermālo atskaišu noteikumi, sabiedrības atbalsts, CO2 izmešu samazinājums)
• Profesionālā izglītība un nodarbinātība ģeotermālajā sektorā (nodarbinātības izpēte, 3 apmācību kursi, 2012/2013 gadā attiecīgi  Francijā, Vācijā, Itālijā)

EGEC prezidents Burhards Sanners pastāstīja par ģeotermiskās izpētes vēsturi un darbiem Eiropā (CERMAK, V. & RYBACH, L. (eds.) (1979): Terrestrial Heat Flow in Europe; EC ‘Atlas of Subsurface Temperatures in the EC’ (1980) BGR, coordinated by Hannover (Ralph Hänel); EC ‘Atlas of geothermal resources in Europe’ (2002), coordinated by Hannover (Suzanne Hurter) atsaucoties arī uz Chrystel Dezayes (BRGM) datiem,

Lietuviešiem bija 2 ziņojumi (Feliksas Zinevičius un Sauļus Sliaupa) par veiktajām izpētēm un petrotermālās stacijas projekta iespējām.