Print

Jaunumi

 

04-07-2012 - Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes sēde

 

2012.gada 11.jūnijā Vides un reģionālās attīstības ministrijas telpās notika Klimata tehnoloģiju sadarbības padome (KTSP) sēde, kurā KTSP biedri (tostarp Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija) tika informēti par aktualitātēm klimata tehnoloģiju nozarē.

Par KTSP

Padomes mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību ar profesionālajām biedrībām, kas darbojas klimata tehnoloģiju nozarē. Padomes galvenās funkcijas ir sekmēt ar klimata tehnoloģijām saistīto ekonomisko, finanšu, administratīvo, brīvprātīgo un komunikatīvo politikas instrumentu izmantošanu un pilnveidošanu, kā arī veicināt sadarbību un informācijas un viedokļu apmaiņu klimata tehnoloģiju jomā starp organizācijām, atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām.

Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes galvenais uzdevums ir atbilstoši sabiedrības interesēm un Latvijas iespējām sniegt Vides ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar klimata tehnoloģiju izmantošanu.

Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes sēdes protokols