Print

Jaunumi

 

05-07-2012 - Aktuāla informācija no ārvalstīm

 

Ģeotermijas turpmākai attīstībai svarīgi informācijas resursi ir kļuvuši pieejami internetā. Eiropas ģeotermālās enerģijas padome (EGEC) ziņo, ka ir pieejama:

• Jauna unikāla elektroniska datubāze (library), kura tiek pastāvīgi papildināta Ģeotermālo resursu padomē, kas ir starptautiski pazīstama ģeotermijas nozares asociācija ar "sēdekli" Kalifornijā (ASV);

• Ģeotermālo tehnoloģiju izpētes stratēģijas dokuments, ko izstrādāja ekspertu grupa no Eiropas atjaunojamās siltuma un aukstuma apgādes tehnoloģiju platformas (European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling), papildinot to ar Ģeotermālo elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju izpētes stratēģijas dokumentu. Abās stratēģijās ir atspoguļots ģeotermijas nozares vadošo lēmēju redzējums par viņu pārstāvētās industrijas attīstību kā ilgtspējīgas enerģijas nodrošinātāju un daudzu dažādas kvalifikācijas jaunu darba vietu radītāju plašā teritorijā;

• Jaunākais Eiropas ģeotermālās enerģijas padomes (EGEC) jūnija elektroniskais vēstnesis, kurā ir plaši atspoguļotas ģeotermijas pēdējā laika aktivitātes vairākās valstīs.