Print

Jaunumi

 

11-01-2013 - Klimata politika: 23 inovatīvu atjaunojamās enerģijas projektu uzsākšanai Komisija piešķir 1,2 miljardus eiro

 

2012.gada nogalē Eiropas Komisijas finansējumu — kopā vairāk nekā 1,2 miljardus eiro — saņēma 23 inovatīvi atjaunojamās enerģijas demonstrējumu projekti – tostarp viens padziļināto ģeotermālo sistēmu projekts.

Ar šādu rezultātu noslēdzas pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tā sauktās NER300 finansējuma programmas ietvaros. Projektus līdzfinansēs no ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot 200 miljonus emisijas kvotu no rezerves, kura jaunām iekārtām paredzēta ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

Finansējumu ieguvušie projekti aptver visai plašu atjaunojamās enerģijas spektru: bioenerģija (tostarp modernās biodegvielas), koncentrēta saules enerģija, ģeotermālā enerģija, vēja enerģija, okeāna enerģija un atjaunojamu enerģijas avotu decentralizēta pārvaldība (viedie tīkli).

Ģeotermijas nozarei ir nozīmīgs Ungārijas ģeotermālais Dienvidungārijas padziļināto ģeotermālo sistēmu demonstrācijas projekts, kuram piešķirtais finansējums ir 39.3 mij.EUR (3.24% no kopējā NER 300 finansējuma).

Ir paredzēts netālu no Ferencszāllašas (Ferencszállás) ciema Ungārijas dienvidaustrumos uzbūvēt ģeotermālo elektrostaciju (ĢES). Šim nolūkam tiks izmantoti pazemes petrotermālie ieži, kurus ar virszemi savienos 4 ieguves urbumi un 2 iesūknēšanas urbumi četru kilometru dziļumā, kur tiks izveidots un atradīsies ĢES rezervuārs. ĢES paredzētā neto jauda ir 8.9 MWe un saražoto elektroenerģiju ir paredzēts realizēt elektrotīklos.

 

Informācijas avots: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1385_lv.htm