Print

Jaunumi

 

10-05-2013 - Informatīvs pasākums par finanšu instrumenta NER300 iespējām ģeotermālās enerģijas un citu AER projektu finansēšanai

 

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs (REA EEIC) turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2013.gada 17.maijā notiks cikla kārtējā diskusija: „NER300 atbalsta programmas otrā uzsaukuma iespējas atjaunojamās enerģijas projektu finansēšanai”, kas tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA).

Pavisam nesen - 2012.gada 18.decembrī Eiropas Komisijas (EK) finansējumu - kopā vairāk nekā 1,2 miljardus eiro - saņēma 23 inovatīvi atjaunojamās enerģijas demonstrējumu projekti. Ar šādu rezultātu noslēdzas pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tā sauktās NER300 finansējuma programmas ietvaros. Projektus līdzfinansēs no ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot 200 miljonus emisijas kvotu no rezerves, kura jaunām iekārtām paredzēta ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

Finansējumu ieguvušie projekti aptver visai plašu atjaunojamās enerģijas spektru: bioenerģija (tostarp modernās biodegvielas), koncentrēta saules enerģija, ģeotermālā enerģija, vēja enerģija, okeāna enerģija un atjaunojamu enerģijas avotu decentralizēta pārvaldība (viedie tīkli).

2013.gada 3.aprīlī tika izsludināts NER300 finansējuma programmas otrais uzsaukums. Eiropas Komisijas Otrais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2010) 7499, ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.

Diskusijas mērķis: paplašināt nozares speciālistu, projektu attīstītāju un interesentu informētību.
Diskusijas norises vieta: Rīgā, Rātslaukums 1, 5.stāvā, 511.telpā
Diskusijas laiks: 2013.gada 17.maijā, no plkst.12.00 līdz 15.30

Darba kārtība:

Plkst. 12.00 "Diskusiju semināra atklāšana"
Aivars Cers, Latvijas nacionālās ģeotermālās asociācijas valdes priekšsēdētājs

Plkst. 12.10 "NER300 programmas otrais uzsaukums inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai"
Dace Hildebrante, LR VARAM Klimata un vides poltikas integrācijas departaments Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļa

Plkst. 12.40 "Zemes ģeoloģisko siltuma resursu potenciāla izpēte un vides analīze Kurzemes un Zemgales reģionā"
LZA goda doktors, Dr.sc.geolog. Astrīds Freimanis – ģeoloģijas eksperts, LNGA valdes loceklis

Plkst. 13.00 "Atjaunojamo energoresursu projektu, tostarp ģeotermijas projektu priekšizpētes Kurzemes un Zemgales novados"
Katram runātājam 10 minūtes. Runātāji (3 līdz 4) tiks precizēti.

Plkst. 13.40 "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Rīgā saskaņā ar Rīgas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010 – 2020"
Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūra

Plkst. 14.00 - 15.30 "Diskusija"

Interesentu iepriekšējus pieteikumus pieņem pa tālruni: 67012444 vai e-pastu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it