Print

Jaunumi

 

26-08-2013 - Eiropas Ģeotermālās enerģijas padome nāk klajā ar jaunām iniciatīvām

 

Eiropas Ģeotermālās enerģijas padome (angl. European Geothermal Energy Council – saīsināti EGEC) ir nākusi klajā ar jaunām iniciatīvām ģeotermijas veicināšanai:
•    Projekta GEOELEC konsorcija vārdā tiek paziņots par publiski internetā pieejamu GEOELEC Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) atklāšanu;
•    EGEC savā interneta vietnē ir publicējusi politikas dokumentu "Finansējums Ģeotermālai enerģijai" ar ieteikumiem politikas veidotājiem.

Projekta GEOELEC konsorcija vārdā Eiropas Ģeotermālās Enerģijas padome (EGEC) paziņo par GEOELEC Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) oficiālo atklāšanu. Šī unikālā sistēma pirmo reizi sniedz ilustratīvu ģeotermālo resursu novērtējumu dziļuma diapazonam no 1km līdz 5km. Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju, tā parāda pēc projekta ietvaros savāktajiem datiem aprēķināto ģeotermālo potenciālu elektroenerģijas ražošanai 2020. un 2050. gados katrā no ES-28 dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā, Islandē, Šveicē un Turcijā.

GEOELEC projekta, ko līdzfinansē ES programma Saprātīga enerģija Eiropai (angl. Intelligent Energy Europe), mērķis ir veicināt elektroenerģijas ražošanu no ģeotermāliem energoresursiem ES. Projekta mērķis ir arī novērst finanšu un reglamentējošus šķēršļus nozares attīstībai. Vairāk informācijas var atrast GEOELEC mājas lapā.

Tāpat EGEC padome pirms vasaras atvaļinājumiem ir publicējusi politikas dokumentu "Finansējums Ģeotermālai enerģijai" ar galvenajiem ieteikumiem politikas veidotājiem. Dokumentā ir izklāstīts (avots EGEC preses relīze) ģeotermālās enerģijas milzīgais potenciāls ilgtermiņā un visas priekšrocības ģeotermālās enerģijas konkurētspējas ziņā, kas tiks realizētas ar inovatīviem finanšu instrumentiem un progresīvām pagaidu atbalsta shēmām.

Ģeotermālai enerģijai ir būtiska nozīme Eiropas energoapgādes bilancē nākotnē, jo ģeotermālā enerģija it visur var elastīgi nodrošināt bāzes elektriskās jaudas un nepārtrauktu siltuma / aukstuma ražošanu no atjaunojamās enerģijas avota. Ģeotermālās enerģijas plašāka izmantošana var uzlabot energoapgādes ilgtspējīgumu, pieejamību, kā arī drošumu reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Ņemot vērā gaidāmos Eiropas Komisijas norādījumus par enerģētikas projektiem pielietoto atbalsta shēmu pieredzi un labāko praksi un par Eiropas Investīciju bankas skrīninga un vērtēšanas kritērijiem enerģētikas projektiem, Eiropas ģeotermālās enerģijas padome (EGEC) uzskata, ka:

  • Atbalsta shēmas ģeotermijai ir nozīmīgi sabiedriskās politikas instrumenti, lai kompensētu tirgus nepilnības un ļautu tehnoloģijas progresu pa savu attīstības līkni. Pēc definīcijas, tām (atbalsta shēmām) ir pagaidu raksturs, un atbalsts ir pakāpeniski jāpārtrauc, kad šī tehnoloģija sasniedz pilnu konkurētspēju;
  • Tirgus nepilnības un negodīga konkurence kavē pilnvērtīgu konkurenci elektroenerģijas piegādes un siltumapgādes tirgos, savukārt pašreizējā ekonomiskā krīze kavē nepieciešamo privātā sektora finansēšanas mobilizāciju, lai realizētu milzīgo ģeotermālo potenciālu;
  • Ģeotermālo tehnoloģiju ieviešanas izmaksas var ievērojami samazināt. Publicējamais politikas dokuments ir ietverti īpaši aspekti un ieteikumi par to, kā samazināt izmaksas;
  • Novatoriski finansēšanas mehānismi būtu jāpielāgo ģeotermālo tehnoloģiju īpatnībām un atbilstoši tirgus brieduma līmenim un tehnoloģiju attīstībai;
  • Eiropas Ģeotermālā riska apdrošināšanas fonds, angliski European Geothermal Risk Insurance Fund (EGRIF) ir pievilcīgs publisks atbalsta pasākums ģeoloģisko risku radīto šķēršļu pārvarēšanai. Tā kā izmaksas samazinās un tirgi attīstās, privātais sektors spēs pārvaldīt projekta riskus, piemēram, ar privātām apdrošināšanas shēmām, un piesaistīt privāto finansējumu;
  • Izstrādājot atbalsta shēmu, politikas veidotājiem būtu jāizmanto holistiska pieeja, kas sniedzas pat tālāk par enerģijas izlīdzinātajām enerģijas izmaksām (angl. Levelized Costs of Energy – LcoE) un ietver sistēmas izmaksas un visus ārpakalpojumus. Kā alternatīvu, ir iespēja piedāvāt bonusu ģeotermālajam enerģijas avotam par labumu, ko tas sniedz visai elektroenerģijas apgādes sistēmai: elastīguma un bāzes jaudu;
  • Ģeotermālās siltuma apgādes tehnoloģijas ir klasificējamas kā konkurētspējīgas, taču atbalsts joprojām ir nepieciešams atsevišķos gadījumos, jo īpaši jaunajos tirgos un tur, kur vienlīdzīgi darbības nosacījumi neeksistē. Būtu jāveic padziļināta siltumapgādes nozares analīze, tostarp, par labās prakses piemēriem, sinerģiju starp energoefektivitāti un uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu siltuma/aukstuma apgādi, kā arī šķēršļiem to savstarpējai konkurencei.
  • Pamatojoties uz inovatīvo ģeotermālo tehnoloģiju pašreizējo attīstības pakāpi, kas sasniegta ar līdz šim niecīgo saņemto atbalstu, šķiet pāragri runāt par vairāk uz tirgu balstītu mehānismu nepieciešamību vai pat finansiālo atbalstu samazināšanu.