Print

Jaunumi

 

25-10-2013 - Siltumenerģētikas tematika Rīgas Tehniskās universitātes 54.starptautiskā zinātniskajā konferencē

 

2013.gada oktobrī Rīgā notika ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. Konferences darbs noritēja visās RTU fakultātēs pavisam 12 sekcijās, aptverot RTU pētniecības jomas. Sekcijas „Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve” apakšsekcijā „Siltumenerģētika un siltumfizika” 24.oktobra lasījumos piedalījās daudzi pazīstami siltumtehnikas nozares zinātnieki no RTU Siltumenerģētisko sistēmu (SESI) katedras, LZA Fizikāli enerģētiskā institūta, Latvijas jūras akadēmijas, AS Latvenergo kā arī topošie zinātnieki, kas prezentēja zinātņu nozares aktuālās tēmas, problēmas un sasniegumus.

Prezentāciju tēmas aptvēra pētījumu spektru no enerģētikas attīstības un plānošanas līdz siltumenerģijas avotiem, kā arī pārvades un sadales sistēmām. Vairākas prezentācijas bija veltītas siltumsūkņu efektivitātes analīzei un priekšlikumu izstrādei tās uzlabošanai.

Prezentāciju tēmas bija sekojošas:
• par pašreizējo situāciju kodolenerģētikas attīstībā Eiropas Savienībā (V.Gavars, O.Linkevičš), par ilgtspējīgas enerģētikas   plānošanas metodoloģiju valsts un reģionālā līmenī (V.Zēbergs, N.Zeltiņš, I.Niedrīte),
• par siltuma ģeneratoru efektivitātes uzlabojumiem (N.Zeltiņš, A.Cers, D.Turlajs, V.Barkāns),
• par priekšlikumiem ūdens kontūra siltumsūkņu izmantošanai gaisa kondicionēšanas sistēmās (B.Petrovs, N.Zeltiņš, N.Semeņako),
• par energoresursu patēriņa prognozēm Latvijā (S.Vostrikovs, D.Turlajs),
• par siltuma plūsmām siltumsūkņos (A.Cers, V.Barkāns, G.Turlajs), CSA pielietojamo rūpnieciski izolēto cauruļvadu tehniskā dzīves   cikla izmaksu salīdzinājums (I.Bekmanis, M.Krestina),
• par siltumsūkņu testēšanas iekārtu analīzi (N.Zeltiņš, D.Turlajs, S.Jaundālders, M.Konons),
• par ģeotermālo siltumsūkņu ārējo kolektoru aprēķina metodikas izstrādi (M.Kānītis, M.Kampuss, N.Zeltiņš, S.Jaundālders),
• par siltumsūkņu ekserģētisko analīzi (P.Stanka, D.Rusovs, S.Jaundālders),
• par lodēto siltummaiņu daļēji empīriskajām aprēķinu metodēm (Ļ.Paršikova, D.Rusovs, S.Jaundālders),
• par siltummaiņu efektivitātes analīzi modelējot eksperimentus (O.Krickis, S.Boloņins, S.Jaundālders),
• par katlu efektivitātes paaugstināšanu izmantojot dūmgāzu latento siltumu (R.Veselauskis,  G.Turlajs, J.Pāvuls).

 

Konferences darba kārtība

Prezentācijas (8.97 Mb) (.zip)