Print

Jaunumi

 

09-01-2014 - Sveicam jaunās inženierzinātņu doktores

 

Piektdien, 2013.gada 13.decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomē savus promocijas darbus inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja divas jaunas zinātnieces, kuru darbi izstrādāti RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā: Baiba Gaujēna par tēmu „Ēku norobežojošo konstrukciju materiālu īpašību ietekme uz mikroklimatu telpās” un Jeļena Pšeņičnaja par tēmu „Apkures sistēmu konstruktīvie risinājumi pie zemas temperatūras siltuma avotiem”.

Abos promocijas darbos skartās tēmas ir saistītas ar šobrīd aktuāliem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem. Jeļena Pšeņičnaja ir Latvijas Nacionālās Ģeotermālās asociācijas (LNGA) biedre un promocijas darba izstrādē LNGA sniedza doktorantei iespējamo informatīvo atbalstu par ģeotermālo resursu izmantošanas iespējām ēku apkurē un iespējām apmeklēt Eiropas Ģeotermālās Enerģijas padomes (European Geothermal Energy Council) rīkotos informatīvos pasākumus - apmācību kursus un seminārus - ārzemēs.

LNGA sveic jaunās inženierzinātņu doktores Baibu Gaujēnu un Jeļenu Pšeņičnaju ar sekmīgu svarīga etapa noslēgumu un vēl veiksmīgu zinātnisko karjeru nākotnē!