Print

Jaunumi

 

01-09-2015 - Latvijas Nacionālās Ģeotermālās asociācijas viedoklis ģeotermijas nozarei nozīmīgos jautājumos

 

2015.gada 20.augustā notika paplašināta Latvijas Nacionālās Ģeotermālās asociācijas (LNGA) valdes sēde, kurā tika formulēts LNGA viedoklis ar priekšlikumiem ņemt to vērā par diviem ģeotermijas nozarei aktuāliem valsts institūciju sagatavotiem dokumentiem. Pamatojoties uz LNGA valdes lēmumu, tika sagatavotas un nosūtītas divas vēstules – viena - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai “Par jaunu atbalstu enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, veicināšanai”, bet otra - Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – “Par LNGA atzinumu Koncepcijai par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”.

Ģeotermijas nozare Latvijā līdz šim ir atstāta novārtā, trūkstot valsts interesei par ģeotermiju kā atjaunojamo energoresursu, tā veidiem, potenciālu un reālajām izmantošanas iespējām zemās ierēdņu kompetences dēļ, ko nepieciešams un iespējams mainīt ar  LNGA informatīvo atbalstu tostarp.

Apspriežot sagatavoto vēstules projektu sēdes dalībnieki atzīmēja, ka trūkst valsts attīstības un tiesību dokumentos pat ģeotermijas definējuma (*), ir pilnveidojama likumdošana ģeotermisko resursu  izmantošanai,  pie ievērojama enerģētiskā potenciāla Latvijā netiek valsts līmenī plānota tā apgūšana. Aktivitāti par ģeotermijas situāciju Latvijā līdz šim ir izrādījušas citas Eiropas valstis (Vācija, Dānija, Ungārija u.c.) un atsevišķas pašvaldības (Rīga, Jelgava, Liepāja, Dobeles un Elejas novadi u.c.). Nepieciešams valsts atbalsts, īpaši viena piloturbuma veikšanai Tērvetē vai kādā citā ģeotermālās enerģijas izmantošanai piemērotā vietā, kas dotu ne tikai iespēju plašākam balneloģiskam servisam ārstnieciskos nolūkos, bet dotu arī Latvijas zinātnei nepieciešamo informāciju ģeotermālo ūdeņu plašākai izmantošanai siltuma ražošanai, izmantojot jaunākās inovatīvās tehnoloģijas. Atbalsts nepieciešams arī Rīgas ģeotermālai dziļurbuma koģenerācijas pilotstacijai (ir iekļauta „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.-2020.gadam” uzdevumos) ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai un investoru piesaistei, izmantojot ES, īpašu Vācijas pieredzi šādu staciju veidošanā.  Savukārt, ņemot vērā to, ka šobrīd jau vairs nav runa tikai par vertikāliem urbumiem, bet tos gruntī veic arī horizontāli, kas nozīmē, ka neeksistē ieguves aprobežojums ar zemes īpašuma robežām, ir nepieciešams veikt Latvijas ģeotermālo anomāliju zonā ģeotermālo ūdeņu izmantošanas attīstībai un investoru piesaistei precīzu licenču laukumu lielumu aprēķinu un to izvietojuma kartes izstrādi.

(*) LNGA priekšlikums

„Ģeotermālā enerģija ir atjaunojamais energoresurss, ko pastāvīgi  nodrošina zemeslodes iekšienē esoša jaudīga siltuma avota siltuma plūsma virzienā uz zemes virsmu un tālāk atmosfērā.”