Print

Jaunumi

 

13-05-2016 - Siltumenerģija no zemes dzīlēm pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā

 

Tikai 364 kilometru attālumā no Rīgas inovatīva pilotprojekta ietvaros tiek būvēts ģeotermālā  siltuma avots izmantošanai  Espo pilsētas (Somija) siltumapgādei centralizētās siltumapgādes (CSA) sistēmā.

Uzņēmumu ST1 un Fortum kopīgi īstenojamā pilotprojekta mērķis ir radīt Somijā pirmo rūpnieciskā mēroga ģeotermālā siltuma ražotni, kuras siltuma jauda varētu sasniegt 40 megavatus.  Pēc ģeotermālās siltumcentrāles nodošanas ekspluatācijā 2017.gadā tā varētu segt līdz 10% no Espo pilsētas CSA sistēmas siltuma pieprasījuma.

Ģeotermālo enerģiju (bez kurināmā sadedzināšanas) ir paredzēts ražot zemes dzīlēs esošajos karstajos iežos ierīkotā rezervuārā (petrotermālā enerģija) apmēram septiņu kilometru dziļumā pazemē, izveidojot šim nolūkam paredzētajā vietā no virszemes līdz rezervuāram divus  urbumus.  Pa vienā no urbumiem iebūvēto cauruļvadu siltuma nesējs ūdeni paredzēts ievadīt izveidotajā pazemes rezervuārā, kur tas uzsils un tiks pacelts virszemē uz siltumcentrāles siltumapmaiņas iekārtu, kuras otrā kontūrā, savukārt, tiks uzsildīts CSA sistēmas siltumnesējs ūdens.

Somijā realizējamais projekts pietuvina petrotermālo resursu izmantošanu perspektīvā arī  Latvijā un  Rīgā, kā tas  ir norādīts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā viedai pilsētai 2014.-2020.gadam.