Print

Jaunumi

 

28-12-2016 - Atzinību izpelnās darbs par ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā

 

2016. gada 15. decembrī AS "Latvenergo" ēkā svinīgā ceremonijā līdz ar citiem nozares apbalvojumiem tika pasniegtas arī Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvenergo" gada balvas. Devīto gadu AS „Latvenergo" rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, inženierprojekts, maģistra darbs. Kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma arī Roberts Otaņķis par darbu "Ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas elektroenerģijas ražošanā Latvijā".

Šajā darbā ir izvērtētas ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā. Tika aplūkotas ģeotermālas enerģijas izmantošanas tehnoloģijas, kas ir piemērotas elektroenerģijas ražošanai, tika sniegti piemēri par ģeotermālas enerģijas izmantošanu ASV, Vācijā un Lietuvā, tika izvērtētā ģeoloģiskā situācija Latvijā un novērtēti potenciālie ģeotermāli resursi un tika veikti tehniski-ekonomiskie aprēķini ģeotermālas elektrostacijas un koģenerācijas stacijas ar ORC ciklu izbūvei Kurzemes dienvidu reģionā.

 

Informācijas avots: http://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/9933-pasniegtas-gada-balvas-energetika un https://nda.rtu.lv/lv/view/14737