Print

Jaunumi

 

28-04-2011 - Nopietns pieteikums ģeotermālās enerģētikas aktivitātēm

 

2011.gada 27.aprīlī Rīgas domes sēžu zālē 52 dalībniekus bija pulcinājusi pirmā ģeotermālās enerģijas starptautiskā konference "Ģeotermālo resursu izmantošanas iespējas Latvijas pašvaldību teritorijās", ko rīkoja Rīgas enerģētikas aģentūra sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju un AS "Rīgas siltums". Konferences dalībnieku vidū bija gan zinātnieki, ministriju (Vides un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija) un vēstniecību pārstāvji, gan pašvaldību darbinieki, profesionālo asociāciju un biznesa pārstāvji.

Ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā ir ar augsti novērtētu potenciālu, nelieliem, vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas veiktiem pētījumiem, meklējot Latvijas teritorijā naftas iegulas, 20 gadu stagnācijas periodu un atjaunotām aktivitātēm 2009./2010. gadā, kas vainagojās ar Latvijas Nacionālās ģeotermālās asociācijas (LNGA) izveidošanu, starptautisko sakaru attīstīšanu un konkrētu mērķu definēšanu un to iekļaušanu stratēģiskās attīstības dokumentos. Viens no šādiem mērķiem ir pilotprojekta izveidošana petrotermālai koģenerācijas stacijai Rīgā ar elektrisko jaudu 3-4 MW un siltuma jaudu 30-40 MW, kas iekļauta Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2010.-2020. gadam. Šādas stacijas veiksmīgi būvē un tās jau darbojas Eiropā un citviet. Ar savu pieredzi ģeotermālo koģenerācijas staciju ierīkošanā un ekspluatācijā konferencē dalījās ungāru firmas "PannErgy" pārstāvis. Par veiktajiem pētījumiem, iecerēm un problēmām runāja pārējie ziņotāji. Konferencē savus viedokļus precizēja profesionālo asociāciju pārstāvji, kam kopīgā sadarbībā nāksies meklēt risinājumus likumdošanas sakārtošanai, terminoloģijas un citiem jautājumiem.

Kā izriet no konferences materiāliem, neatliekami jāuzsāk darbs tiesību aktu veidošanai un terminoloģijas precizēšanai kopā ar valodniekiem. Jāapvieno profesionālo asociāciju – LNGA, Latvijas ģeologu savienības, Siltumsūkņu asociācijas, Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas u.c. pūliņi. Vadošā loma te jāuzņemas jaunveidotajai LNGA. Jāveido kontakti ar attiecīgajām ministrijām un likumdevējiem. Jāorganizē nepieciešamie pētniecības darbi un gatavošanās konkrētu objektu izstrādei un ieviešanai. Šiem pasākumiem jāpiesaista starptautisko fondu finanšu līdzekļi, tādēļ uzmanīgi jāseko izsludinātajiem projektu konkursiem, jāformulē projektu mērķi un jāveido partnerība. Konference bija labs starta punkts tālākai aktīvai darbībai.

 


"Latvijas nacionālā ģeotermālā asociācija, tās mērķi un uzdevumi" (244 Kb)
Aivars Cers, Latvijas nacionālās ģeotermālās asociācijas (LNGA) valdes priekšsēdētājs
"Petrotermālās enerģijas izmantošana koģenerācijā" (1.75 Mb)
Juris Golunovs, Rīgas enerģētiikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs
"Juridiskie aspekti ģeotermālās enerģijas izmantošanai Latvijā" (615 Kb)
Inga Gavena , Latvijas ģeologu savienības valdes locekle
"Ģeotermālās enerģijas potenciāls Latvijā" (164 Kb)
Astrīds Freimanis, Dr.geol.h.c., LZA goda doktors
"Energoapgādes viedie risinājumi Centrālajā un Dienvidaustrumu Eiropā (Smart Life and Energy in Central and South-East Europe)" (47.8 Mb)
György Horuczi (Georgs Horucī), PannErgy attīstības direktors (Ungārija)
"Atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāls Bauskas novadā. Ģeotermālā enerģija" (3.29 Mb)
Ilmārs Rūsis, SIA "Bauskas siltums" direktors
"Ģeotermālās enerģijas projekts Liepājā" (521 Kb)
Māris Ķipsts, uzņēmējs, LNGA valdes loceklis
"Hidrotermālās enerģijas potenciāls Jūrmalā" (955 Kb)
Ināra Škapare, Dr.sc.ing., RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts
"Siltumsūkņu nozares attīstība Latvijā" (3.28 Mb)
Ēriks Geipelis, Latvijas Siltumsūkņu asociācijas izpilddirektors

 

 

Videoieraksts no konferences