Print

Jaunumi

 

08-01-2018 - Sākas jaunā Rīgas teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskajai apspriešanai jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakciju. Publiskā apspriešana sāksies 2018. gada 9. janvārī un turpināsies līdz 8. februārim. Vienlaikus norisināsies RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Lasīt tālāk...

 

 

22-12-2017 - Zemes siltums modernajā Kundziņsalas loģistikas centrā

Latvijas energoefektivitātes asociācija (LATEA) ziņo, ka 2017.gada 30.novembrī ekspluatācijā tika nodots viens no pēdējo gadu lielākajiem industriālajiem objektiem Latvijā – kompānijas Kraftool loģistikas centrs Kundziņsalā, Rīgas brīvostas teritorijā. Šis objekts īpašs ar vairākām energoefektīvām inovācijām, kas līdz šim Latvijā šāda veida būvēs izmantotas ļoti reti vai nemaz. Loģistikas centra siltumapgādei tika izvēlēts siltumsūkņu risinājums. Šobrīd var droši apgalvot, ka šis ir līdz šim jaudīgākais realizētais siltumsūkņu apsildes projekts Latvijā. Lai nodrošinātu apsildei nepieciešamo jaudu, tika izvēlēti trīs Austrijā ražoti siltumsūkņi, ko piegādāja kompānija AVK Energy – viens ar 120 kW un divi ar 250 kW jaudu. Kopumā zemē 100m dziļumā tika izbūvēti 155 urbumi. Kopējais termozondu kontūra garums sasniedz 15 500m, maģistrālo cauruļu kopgarums ir 3285m un kontūrā iepildīts šķidrums 30 t apjomā. Iekārtu lietderības koeficients COP 4,7 (diapazonā no 0 – 35) un 3,4 (diapazonā no 0 – 50), kas rūpniecisko jaudu siltumsūkņiem ir ļoti labs rādītājs.

Lasīt tālāk...

 

 

31-07-2017 - Plānotās izmaiņas zemes dzīļu tiesiskajā regulējumā

2016.gada 8.decembrī noslēdzās apjomīgs un vairāku gadu ilgs darbs pie “Koncepcijas par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei” (prot. Nr. 67, 43. §) saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.decembra rīkojumu Nr. 752  (turpmāk – Koncepcija) izstrādes un pieņemšanas procesa, kura laikā savus priekšlikumus ģeotermālās enerģijas izmantošanas veicināšanai tautsaimniecības vajadzībām atbildīgajām institūcijām nosūtīja arī Latvijas nacionālā ģeotermālā asociācija (LNGA).

Lasīt tālāk...

 

 

14-07-2017 - Eiropas ilgtspējīgas enerģētikas nedēļā uzsvars tiek likts uz inovācijām

Eiropas Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas (EUSEW 2017) ietvaros no 2017.gada 19.–25. jūnijam pasākumi notika gan Briselē, gan citviet Eiropā, pulcējot ap 3000 dalībnieku no iedzīvotājiem, uzņēmējiem, sabiedrisko institūciju, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, tostarp, no Rīgas p/a Rīgas enerģētikas aģentūras. Daudzo EUSEW 2017 pasākumu vidū ir jāmin Eiropas Atjaunojamās Siltumapgādes un Dzesēšanas padomes 21.jūnijā rīkotais seminārs “Inovācijas Atjaunojamās Siltumapgādes un Dzesēšanas sektorā”, kurā citu starpā ir jāizceļ Luca Guglielmeti (Ženēvas universitāte) prezentācija par inovatīvu izpētes projektu “UTES” - “Dziļa augstas temperatūras siltuma uzglabāšana Ženēvas baseinā” (Deep High Temperature Heat Storage in the Geneve basin).

Lasīt tālāk...

 

 

28-12-2016 - Atzinību izpelnās darbs par ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā

2016. gada 15. decembrī AS "Latvenergo" ēkā svinīgā ceremonijā līdz ar citiem nozares apbalvojumiem tika pasniegtas arī Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvenergo" gada balvas. Devīto gadu AS „Latvenergo" rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, inženierprojekts, maģistra darbs. Kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma arī Roberts Otaņķis par darbu "Ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas elektroenerģijas ražošanā Latvijā".

Lasīt tālāk...


 

13-05-2016 - Siltumenerģija no zemes dzīlēm pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā

Tikai 364 kilometru attālumā no Rīgas inovatīva pilotprojekta ietvaros tiek būvēts ģeotermālā  siltuma avots izmantošanai  Espo pilsētas (Somija) siltumapgādei centralizētās siltumapgādes (CSA) sistēmā. Uzņēmumu ST1 un Fortum kopīgi īstenojamā pilotprojekta mērķis ir radīt Somijā pirmo rūpnieciskā mēroga ģeotermālā siltuma ražotni, kuras siltuma jauda varētu sasniegt 40 megavatus.  Pēc ģeotermālās siltumcentrāles nodošanas ekspluatācijā 2017.gadā tā varētu segt līdz 10% no Espo pilsētas CSA sistēmas siltuma pieprasījuma.

Lasīt tālāk...


 

16-12-2015 - Pasākums ģeotermijas nozares attīstībai

2015.gada 27.novembrī Lietuvas pilsētas Klaipēdas Zinātnes un Tehnoloģiju parka telpās notika Lietuvas Ģeotermālās asociācijas (LGA) 9. konference (Konference), kuras darbā pēc tās organizētāju uzaicinājuma piedalījās arī  viesi no Itālijas (pārstāvēja arī Starptautisko Ģeotermālo asociāciju),  Latvijas Nacionālās Ģeotermālās asociācijas, Rīgas enerģētikas aģentūras un Rīgas Tehniskās universitātes. Konferences noslēgumā tās dalībniekiem tika dota iespēja arī apmeklēt Baltijas reģionā pirmo darbojošos ģeotermālo siltumcentrāli, kas no 2002.gada piegādā siltumenerģiju Klaipēdas centralizētās siltumapgādes sistēmai.

Lasīt tālāk...


 

01-09-2015 - Latvijas Nacionālās Ģeotermālās asociācijas viedoklis ģeotermijas nozarei nozīmīgos jautājumos

2015.gada 20.augustā notika paplašināta Latvijas Nacionālās Ģeotermālās asociācijas (LNGA) valdes sēde, kurā tika formulēts LNGA viedoklis ar priekšlikumiem ņemt to vērā par diviem ģeotermijas nozarei aktuāliem valsts institūciju sagatavotiem dokumentiem. Pamatojoties uz LNGA valdes lēmumu, tika sagatavotas un nosūtītas divas vēstules – viena - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai “Par jaunu atbalstu enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, veicināšanai”, bet otra - Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – “Par LNGA atzinumu Koncepcijai par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”.

Lasīt tālāk...


 

13-08-2014 - Atskats uz REA diskusiju semināru par siltumsūkņu izmantošanu ēku energoapgādē

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2014.gada 8.augustā sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA) notika diskusija: „Siltumsūkņu izmantošana ēku energoapgādē”.

Lasīt tālāk...

 

 

01-08-2014 - REA diskusiju seminārs par siltumsūkņu izmantošanu ēku energoapgādē

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2014.gada 8.augustā sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA) notiks diskusija: „Siltumsūkņu izmantošana ēku energoapgādē”.

Lasīt tālāk...

 

 

09-01-2014 - Sveicam jaunās inženierzinātņu doktores

Piektdien, 2013.gada 13.decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Promociju padomē savus promocijas darbus inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja divas jaunas zinātnieces, kuru darbi izstrādāti RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā: Baiba Gaujēna par tēmu „Ēku norobežojošo konstrukciju materiālu īpašību ietekme uz mikroklimatu telpās” un Jeļena Pšeņičnaja par tēmu „Apkures sistēmu konstruktīvie risinājumi pie zemas temperatūras siltuma avotiem”.

Lasīt tālāk...

 

 

25-10-2013 - Siltumenerģētikas tematika Rīgas Tehniskās universitātes 54.starptautiskā zinātniskajā konferencē

2013.gada oktobrī Rīgā notika ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. Konferences darbs noritēja visās RTU fakultātēs pavisam 12 sekcijās, aptverot RTU pētniecības jomas. Sekcijas „Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve” apakšsekcijā „Siltumenerģētika un siltumfizika” 24.oktobra lasījumos piedalījās daudzi pazīstami siltumtehnikas nozares zinātnieki no RTU Siltumenerģētisko sistēmu (SESI) katedras, LZA Fizikāli enerģētiskā institūta, Latvijas jūras akadēmijas, AS Latvenergo kā arī topošie zinātnieki, kas prezentēja zinātņu nozares aktuālās tēmas, problēmas un sasniegumus.

Lasīt tālāk...

 

 

05-09-2013 - Noslēdzies programmas „Nacionālā klimata politika” partnerības meklēšanas forums

Lai iepazīstinātu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” plānoto atklāto projektu konkursu tēmām un uzsāktu projektu partneru meklēšanu, 29.augustā notika programmas ietvaros rīkotais Partnerības meklēšanas forums. Pasākumu organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Partnerības meklēšanas forumu atklāja VARAM Klimata un vides politikas integrācijas departamenta direktore Ilze Prūse un Norvēģijas Vides aģentūras Ārlietu nodaļas programmas vecākais padomnieks Trigve Hallingstads (Trygve Hallingstad).

Lasīt tālāk...

 

 

26-08-2013 - Eiropas Ģeotermālās enerģijas padome nāk klajā ar jaunām iniciatīvām

Eiropas Ģeotermālās enerģijas padome (angl. European Geothermal Energy Council – saīsināti EGEC) ir nākusi klajā ar jaunām iniciatīvām ģeotermijas veicināšanai:
•    Projekta GEOELEC konsorcija vārdā tiek paziņots par publiski internetā pieejamu GEOELEC Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) atklāšanu;
•    EGEC savā interneta vietnē ir publicējusi politikas dokumentu "Finansējums Ģeotermālai enerģijai" ar ieteikumiem politikas veidotājiem.

Lasīt tālāk...

 

 

21-05-2013 - Atskats uz informatīvo pasākumu par finanšu instrumenta NER300 iespējām ģeotermālās enerģijas un citu AER projektu finansēšanai

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2013.gada 17.maijā notika cikla kārtējā diskusija: „NER300 atbalsta programmas otrā uzsaukuma iespējas atjaunojamās enerģijas projektu finansēšanai”, kas tika rīkota sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA).

Lasīt tālāk...

 

 

10-05-2013 - Informatīvs pasākums par finanšu instrumenta NER300 iespējām ģeotermālās enerģijas un citu AER projektu finansēšanai

Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centrs turpina  energoefektivitātes lietpratēju diskusiju ciklu. Piektdien, 2013.gada 17.maijā notiks cikla kārtējā diskusija: „NER300 atbalsta programmas otrā uzsaukuma iespējas atjaunojamās enerģijas projektu finansēšanai”, kas tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju (LNGA).

Lasīt tālāk...

 

 

11-01-2013 - Klimata politika: 23 inovatīvu atjaunojamās enerģijas projektu uzsākšanai Komisija piešķir 1,2 miljardus eiro

2012.gada nogalē Eiropas Komisijas finansējumu — kopā vairāk nekā 1,2 miljardus eiro — saņēma 23 inovatīvi atjaunojamās enerģijas demonstrējumu projekti – tostarp viens padziļināto ģeotermālo sistēmu projekts.

Lasīt tālāk...

 

 

24-10-2012 - Iepazīstas ar Īslandes pieredzi ģeotermijas jomā

Īslandes komandējuma gaitā septembrī tiekoties ar ģeologiem un apmeklējot ģeotermālo ūdeņu spēkstaciju Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune (ZZS) guvis daudz noderīgas informācijas, pēc kā patlaban sākta iespējamā finansējuma apzināšana, lai pašvaldība ieceres pārvērstu darbos.

Lasīt tālāk...

 

 

25-09-2012 - Pārrunātas LNGA sadarbības iespējas ar uzņēmumu, kura specializācija ir zemes virsmai tuvās ģeotermijas plānošana un risinājumi

2012.gada. 20.septembrī Rīgā notika Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā rīkota kontaktbirža ar Saksijas (Vācija) uzņēmumiem, kuras ietvaros notika arī Latvijas Ncionālās Ģeotermālās Asociācijas pārstāvju tikšanās un tika pārrunātas sadarbības iespējas ar uzņēmumu, kura specializācija ir zemes virsmai tuvās ģeotermijas plānošana un risinājumi.

Lasīt tālāk...

 

 

25-09-2012 - Iespējas papildināt zināšanas 5 dienu ģeotermijas kursos Strasbūrā

Vakar, 24.septembrī Eiropas Ģeotermālās Enerģijas Padomes (EGEC) mājas lapā ir izziņota pieteikšanās uz starptautiskā projekta GEOELEC ietvaros organizētajiem 5 dienu apmācību kursiem ģeotermijā. Kursi notiks laikā no 2012.g. 5.novembra līdz 9. novembrim Strasbūrā (Francija).

Lasīt tālāk...

 

 

11-09-2012 - Aktualitātes ģeotermijas jomā Latvijā (papildināts 25-09-2012)

Šī gada 14.septembrī SIA ENSO BALTIC organizēja ekskursiju uz siltumsūkņu projekta realizēšanas vietu, kur izbūvēta siltumsūkņu sistēma ar KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansējumu.

Lasīt tālāk...

 

 

05-07-2012 - Aktuāla informācija no ārvalstīm

Ģeotermijas turpmākai attīstībai svarīgi informācijas resursi ir kļuvuši pieejami internetā.

Lasīt tālāk...

 

 

04-07-2012 - Klimata tehnoloģiju sadarbības padomes sēde

2012.gada 11.jūnijā Vides un reģionālās attīstības ministrijas telpās notika Klimata tehnoloģiju sadarbības padome (KTSP) sēde, kurā KTSP biedri (tostarp Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija) tika informēti par aktualitātēm klimata tehnoloģiju nozarē.

Lasīt tālāk...

 

 

29-06-2012 - Ģeotermālās enerģijas izmantošanas apguve Baltijas reģionā

Šī gada 22.-23. martā Viļņā notika ģeotermijai veltīti pasākumi. 22.martā notika starptautiskā projekta – GEOELEC - Baltijas valstu seminārs, kas ir viens no septiņiem šī  projekta reģionālajiem semināriem. 23.martā notika Lietuvas ģeotermālās asociācijas konference. Abos pasākumos citu starpā tika prezentētas aktualitātes Latvijas ģeotermālās enerģētikas attīstībā.

Lasīt tālāk...

 

 

20-03-2012 - Reģionālais ģeotermijas seminārs

2012.gada 22.martā Viļņā (Lietuva) notiks starptautiskā projekta GEOELEC reģionālais seminārs, kura mērķauditorija aptver tādas valstis kā Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Ukraina.

Lasīt tālāk...

 

 

21-02-2012 - Elejā vērtēs ģeotermālo potenciālu

Jelgavas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA "Naftas & Gāzes konsultanti", kas pusgada laikā veiks tehnisko, ģeoloģisko un ekonomiskās vides analīzi Elejas pagastā par iespējām izmantot ģeotermālo enerģiju, informē novada dome.

Lasīt tālāk...

 

 

19-12-2011 - GeoPower konference Milānā

2011.gada 6. un 7.decembrī Milānā (Itālija) notika trešā pēc skaita gadskārtējā GeoPower EIROPA 2011 konference, ko rīkoja „Greenpower conferences” sadarbībā ar Eiropas ģeotermālās enerģijas padomi (European Geothermal Energy Council, saīsināti EGEC).

Lasīt tālāk...

 

 

18-07-2011 - Ģeotermijai veltītie publiskie pasākumi ārzemēs


Tuvākajos mēnešos notiks vairāki nozīmīgi ģeotermijai veltīti pasākumi: konferences ASV (15.-16.septembrī), Turcijā (20.-21.septembrī), Īslandē (12.-13.oktobrī), kā arī mācību kursi Lielbritānijā (3.augustā).

Lasīt tālāk...

 

 

28-04-2011 - Nopietns pieteikums ģeotermālās enerģētikas aktivitātēm

 

2011.gada 27.aprīlī Rīgas domes sēžu zālē 52 dalībniekus bija pulcinājusi pirmā ģeotermālās enerģijas starptautiskā konference "Ģeotermālo resursu izmantošanas iespējas Latvijas pašvaldību teritorijās", ko rīkoja Rīgas enerģētikas aģentūra sadarbībā ar Latvijas nacionālo ģeotermālo asociāciju un AS "Rīgas siltums". Konferences dalībnieku vidū bija gan zinātnieki, ministriju (Vides un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija) un vēstniecību pārstāvji, gan pašvaldību darbinieki, profesionālo asociāciju un biznesa pārstāvji.

Ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā ir ar augsti novērtētu potenciālu, nelieliem, vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas veiktiem pētījumiem, meklējot Latvijas teritorijā naftas iegulas, 20 gadu stagnācijas periodu un atjaunotām aktivitātēm 2009./2010. gadā, kas vainagojās ar Latvijas Nacionālās ģeotermālās asociācijas (LNGA) izveidošanu, starptautisko sakaru attīstīšanu un konkrētu mērķu definēšanu un to iekļaušanu stratēģiskās attīstības dokumentos. Viens no šādiem mērķiem ir pilotprojekta izveidošana petrotermālai koģenerācijas stacijai Rīgā ar elektrisko jaudu 3-4 MW un siltuma jaudu 30-40 MW, kas iekļauta Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2010.-2020. gadam. Šādas stacijas veiksmīgi būvē un tās jau darbojas Eiropā un citviet. Ar savu pieredzi ģeotermālo koģenerācijas staciju ierīkošanā un ekspluatācijā konferencē dalījās ungāru firmas "PannErgy" pārstāvis. Par veiktajiem pētījumiem, iecerēm un problēmām runāja pārējie ziņotāji. Konferencē savus viedokļus precizēja profesionālo asociāciju pārstāvji, kam kopīgā sadarbībā nāksies meklēt risinājumus likumdošanas sakārtošanai, terminoloģijas un citiem jautājumiem.

Lasīt tālāk...