Print

Kas ir LNGA

 

Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija (LNGA) ir patstāvīga profesionāla biedrība, kas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata apvieno ģeotermijas attīstībā ieinteresētas fiziskas un juridiskas personas.

LNGA  darbības mērķis ir veicināt ģeotermālo resursu izpētes un izmantošanas attīstību Latvijā, ģeotermijas speciālistu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmēt ģeotermijas pasākumu prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes apgūšanu.

LNGA ir dibināta 2010.gada jūlijā. LNGA reģistrēta valsts uzņēmumu reģistrā 2010.gada 25.novembrī.

 

"Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija, tās mērķi un uzdevumi" (244 Kb)

"Latvijas Nacionālās Ģeotermālās Asociācijas reģistrācijas apliecība un statūti" (288 Kb)